బెల్లంలో ఉన్న 15 ప్రయోజనాలు

బెల్లంలో ఉన్న 15 ప్రయోజనాలు

ఇప్పుడంటే టీలో చక్కెర వేసుకుంటున్నాం కానీ ఇదివరకటి రోజుల్లో బెల్లంటీనే ఉండేది ప్రతి ఇంట్లో. అందులో కాస్త సొంఠి వేసుకుని వేడిగా తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు దరిచేరవనే వాళ్లు ఇంట్లోని పెద్దవాళ్లు. బెల్లంలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉన్నందున రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది....

Shiroabhyanga

Shiroabhyanga(Head Massage)-: Ayurvedic system of medicine approaches in a particular way to prevent and promote a healthy life by following certain methods and therapies in day to day activities (#dinacharya) which could be considered as a part of a health promotion...
Open chat
1
Hi!
How Can I Help You?